header-onice.jpg

ROOSENDAAL

ON ICE

Helaas dit jaar Roosendaal No Ice

Uitstel Roosendaal on Ice 2020

Het jaar 2020 begon zo mooi. Na afloop van onze eerste geslaagde ijsbaaneditie met een compleet vernieuwde en sfeervolle binnen- en buitenbaan begonnen we meteen voortvarend met de plannen en planning van ‘Roosendaal on Ice’ 2020-2021. En toen kwam daar het coronavirus. Inmiddels weten we wat dat voor de wereld, voor Nederland en ook voor ons eigen Roosendaal betekent.

 

Kort na het moment van de afkondiging van de eerste landelijke overheidsmaatregelen in maart dit jaar, hebben we als stichtingsbestuur de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken wat er allemaal nog wel mogelijk was. Dat alles met inachtneming van de door het kabinet afgekondigde COVID-19 richtlijnen, de noodverordening van onze veiligheidsregio, de aanvullende gemeentelijke beleidsregels en de protocollen vanuit de KNSB.

 

Per slot van rekening denken we als bestuur graag in kansen en mogelijkheden. Daarbij werd ook de ijsbaanlocatie in dit bijzondere coronajaar opnieuw tegen het licht gehouden. Fors meer noodzakelijke ruimte om alles goed en voor iedereen veilig te organiseren was en is daarbij altijd ons uitgangspunt.

 

In dit kader werd het Kadeplein door ons als meest geschikte grotere locatie in de binnenstad geselecteerd met als bijkomend voordeel dat de toch al zwaar getroffen Roosendaalse horeca de terrassen dan ook onveranderd op de Markt kan laten staan zodat ze er voor de komende winterperiode ook hun gewenste winterplein van kunnen maken.

 

Op 24 september jl. dienden we - na een constructief afstemmingsoverleg eerder die maand - onze definitieve aanvraag voor de evenementenvergunning van een 100% COVID-proof editie van ‘Roosendaal on Ice’ 2020-2021 in bij de gemeentelijke afdeling vergunningen met daarbij aanvullend alle bijbehorende documenten, tekeningen en protocollen.

 

En vervolgens verslechterde - zoals inmiddels welbekend - de coronasituatie in Nederland met uiteindelijk op 28 september, 13 oktober en 3 november jl. de landelijke persconferenties en de afkondiging van nieuwe aangescherpte overheidsmaatregelen en richtlijnen.

 

Daarbij helaas ook de verlenging van de sluiting van alle horeca, extra beperkingen m.b.t. de uitoefening van sporten als ook verlenging van het landelijke evenementenverbod en het verbod op toeschouwers.

 

Als bestuur van de Stichting IJsbaan Roosendaal hebben we onze plannen voor ‘Roosendaal on Ice’ 2020-2021 met een geplande start op vrijdag 27 november 2020 en een gepland einde op zondag 10 januari 2021 dus ook maar even in de toepasselijke ijskast gezet.

 

Voor dit jaar dus helaas ‘Roosendaal no Ice’.

 

Maar wel met de zekerheid dat we ‘Roosendaal on Ice’ in 2021 opnieuw op een veilige, gezellige en verantwoorde wijze vorm en inhoud zullen gaan geven zodra de situatie en officiële overheidsprotocollen het weer volledig toelaten.

 

Want niet alleen samen krijgen we corona hopelijk snel onder controle maar ook louter samen kunnen we er dan voor jong en oud in Roosendaal ongetwijfeld opnieuw een prachtig en geslaagd ijsfeest van maken.

 

Resteert ons als bestuur om u op dit moment alle goeds toe te wensen. Blijf gezond en laten we de hoop houden op in alle opzichten snel betere tijden.

 

Dan zien en spreken we elkaar weer voor een nieuwe editie van ‘Roosendaal on Ice’!

 

Met vriendelijke groeten,

BESTUUR STICHTING IJSBAAN ROOSENDAAL | ‘ROOSENDAAL ON ICE’

 

Mark van Dooren

Michael Kamphuis

Henri Matthijssen

Olav Posthumus

Sjoerd Verbraak

sneeuwvlok.png
sneeuwvlok.png

Mis niks, volg ons op social media:

  • Facebook
  • Instagram
schaatsen3.jpg
schaatsen4.jpg
sneeuwvlok.png